Nhận biết 3 chất rắn Na2O, Al2O3, Fe2O3

bởi thùy trang 23/04/2019

3 lọ mất nhãn đựng 3 chất rắn Na2O, Al2O3, Fe2O3. Hãy nhận biết từng mẫu

Câu trả lời (1)

 • Trích một ít các chất vào nước Na2O tan trong nước

  Còn Al2O3,Fe2O3 thì cho vào dd NaOH thì Al2O3 tan còn Fe2O3 ko tan

  bởi Đặng Nguyên 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thuy Kim

  Hoàn thành chuỗi phản ứng :

  1, S > SO2 > SO3 > H2SO4 > CaSO4

  ​2, SO2 > H2SO3 > Na2SO3

  3, Ba> BaOBaO > Ba(OH)2 > BaCl2 > BaSO4

 • Trần Bảo Việt

  1. trộn CuO với oxit lim loại M hoá trị II không đổi theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 được hỗn hợp A. Cho 4.8g hh A vào một ống sứ, nung nóng, rồi cho một dòng khí CO đi qua đến khi p/ứ hoàn toàn thu được hh rắn D tác dụng vừa đủ với 160ml dd HNO3 1.25M thu được V lít khí NO(đktc). Xác định kim loại M và tính V ( biết các p/ứ xảy ra hoàn toàn )

  2. Cho 8.12g một oxit của kim loại M vào ống sứ tròn dài, nung nóng, rồi cho một dòng khí CO đi chậm qua ống để khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại, khí được tạo thành trong p/ứ đó đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư Ba(OH)2, thấy tạo thành 27.58g kết tủa trắng. cho toàn bộ lượng kim loại vừa thu được ở trên tác dụng hết với dd HCl thu được 2.352 lít khí H2 (đktc). xác định kim loại M và CT oxit của nó

  3. hoà tan 1g oxit của kim loại R cần dùng 25ml dd hh gồm H2SO4 0.25M và HCl 1M. tìm CT oxit nói trên.

 • Đặng Ngọc Trâm

  bài 1 :Hòa tan CuO vào 196g dd H2SO4 5% vừa đủ. Hãy tính

  a) Khôi lượng của CuO đã phản ứng?

  b)Nồng độ % của muối sinh ra trong phản ứng ?

  c)Nếu thay CuO bằng MgO thì cần bao nhiêu gam MgO đẻ phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  bài 2: Cho MgO tác dụng với dd HCl 10% (D=1.2g/ml) thu được 19 gam muối . Hãy tính :

  a)Khối lượng của MgO cần dùng ?

  b)Thể tích của dd HCl đã phản ứng ?

  Bài 3: Cho 2.8 gam CaO tác dụng với 200ml dd HCl 1M (D=1.25g/ml)

  a) Viết pthh xảy ra ? tính khối lượng Axit cần dùng ?

  b)Tính khối lượng của muối sinh ra?

  c)Tính nồng độ % của các chất trong dd thu được sau phản ứng ?

 • thu hằng

  Bài 1: Cho 5,7 g hỗn hợp CuO và Al2O3 tan hết trong 150ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng, lượng axit còn dư trung hòa vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M.

  a) Tính % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Tính nồng độ mol của các chất sau phản ứng hòa tan.

  Bài 2: Một lượng 13,5g Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 cho bay ra hỗn hợp gồm 2 khí NO và N2O, biết tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 bằng 19,2

  a) Tính số mol mỗi khí tạo ra

  b) Tính CM dung dịch axit ban đầu.

 • Bình Nguyen

  Cho 4,48(l) \(CO_2\) (đktc) vào 200ml dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) 0,8M. Tinh m kết tủa

 • Nguyễn Thủy Tiên

  Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:

  a) Hỗn hợp gồm: MgO, Fe2O3, CuO ở thể rắn.

  b) Hỗn hợp gồm: SO2, CO2, CO.

  C) Hỗn hợp gồm 3 khí: O2, HCl, SO2.

  d) Hỗn hợp các chất rắn: S, K2SO4, Zn, BaSO4, CaSO3.

 • Naru to

  Câu 1: Hỗn hợp A gồm oxit của 1 kim loại của hóa trị 2 và muối cacbonat của kim loại đó được hòa tan hết bằng axit H2SO4 loãng vừa đủ tạo ra khí B và còn dung dịch D. Đem cô cạn D thu được 1 lượng muối khan bằng 168% lượng A. Biết lượng khí B bằng 44% lượng A. Hỏi kim loại hóa trị 2 nói trên là nguyên tố nào? % lượng mỗi chất trong A bằng bao nhiêu.

 • Nguyễn Thanh Thảo

  Nước tinh khiết có pH = 7, vì sao nước có hòa tan khí CO2 có pH < 7

 • Lê Tấn Thanh

  Cho 1,12g CaO. Tác dụng hết với 500g dd HCl nồng độ 3.65%
  a, Viết PTHH chất nào dư.
  b, Tính C% của dd thu được sau phản ứng.
  Với cả... bạn nào có link thầy giáo giảng chốt kiến thức hóa kì 1 lớp 9 thì cho mình với... ngaingung
  Mai mình kiểm tra 45' hóa rồi giúp mình oaoaoaoa

 • Bo Bo

  cho 6,2g Na2O tan vào nước.Tính thể tích khí SO2 ở đktc cần thiết sục vào dd trên thu được hỗn hợp muối axit và muối trung hòa có tỉ lệ số mol là 2:1 (Giải cách nối tiếp nhé mọi người)