ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm CT oxit nói trên

1. trộn CuO với oxit lim loại M hoá trị II không đổi theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 được hỗn hợp A. Cho 4.8g hh A vào một ống sứ, nung nóng, rồi cho một dòng khí CO đi qua đến khi p/ứ hoàn toàn thu được hh rắn D tác dụng vừa đủ với 160ml dd HNO3 1.25M thu được V lít khí NO(đktc). Xác định kim loại M và tính V ( biết các p/ứ xảy ra hoàn toàn )

2. Cho 8.12g một oxit của kim loại M vào ống sứ tròn dài, nung nóng, rồi cho một dòng khí CO đi chậm qua ống để khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại, khí được tạo thành trong p/ứ đó đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư Ba(OH)2, thấy tạo thành 27.58g kết tủa trắng. cho toàn bộ lượng kim loại vừa thu được ở trên tác dụng hết với dd HCl thu được 2.352 lít khí H2 (đktc). xác định kim loại M và CT oxit của nó

3. hoà tan 1g oxit của kim loại R cần dùng 25ml dd hh gồm H2SO4 0.25M và HCl 1M. tìm CT oxit nói trên.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  CTTQ : MO

  CuO +CO -to-> Cu +CO2 (1)

  MO +CO -to-> M+ CO2 (2)

  Gỉa sử nCuO=x(mol)

  => nMO=2x(mol)

  => 80x + 2x(MM+16)=4,8

  hh rắn D gồm Cu và M

  3Cu +8HNO3 --> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (3)

  3M +8HNO3 --> 3M(NO3)2 +2NO +4H2O (4)

  nHNO3=0,2(mol)

  Xét 2 trường hợp :

  * TH1 : M ko tác dụng vs HNO3

  Theo (3) : nCu=3/8nHNO3=0,075(mol)

  =>nM=0,15(mol)

  => 0,075.80+0,15.(MM+ 16)=4,8

  => vô lí

  *TH2: M tác dụng vs HNO3

  theo (3,4) : nhh 2 kim loại=3/8nHNO3=0,075(mol)

  => x+2x=0,075=>x=0,025(mol)=>nMO=0,05(mol)

  =>0,025.80+0,05.(MM+16)=4,8

  =>MM=40(g/mol)

  =>M :Ca

  theo 93,4) : nNO=1/4nHNO3=0,05(mol)

  =>V=1,12(l)

    bởi Nguyễn Thị Thu Hương 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1