YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 82 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 82 sách GK Hóa lớp 10

Cho các phản ứng sau:

A. 2HgO → 2Hg + O2     

B. СаСОз  CaO + CO2.   

C. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phản ứng oxi hoá - khử là 2HgO → 2Hg + O2

Mẹo: Phản ứng nào có xuất hiện đơn chất thì là phản ứng oxi hóa khử, do có sự thay đổi số oxi hóa.

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 82 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF