YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.17 trang 43 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.17 trang 43 SBT Hóa học 10

Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

a) 2Na + S → Na2S

b) Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.17

a) 2Na     +    S        →       Na2S

Chất khử    chất oxi hóa

b)  Zn      +    FeSO4   →    ZnSO4   +   Fe

  Chất khử   chất oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.17 trang 43 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON