YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17.14 trang 43 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.14 trang 43 SBT Hóa học 10

Nguyên tử nitơ trong chất nào sau đây có hóa trị và số oxi hóa có cùng trị số?

A. N   

B. NH3

C. NH4Cl    

D. HNO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

N2: N có hóa trị 3, số oxi hóa 0

NH3: N có hóa trị 3, số oxi hóa -3

NH4Cl: N có hóa trị 4, số oxi hóa -3

HNO3: N có hóa trị 4, số oxi hóa +5

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.14 trang 43 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON