YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 82 sách GK Hóa lớp 10

Trong số các phản ứng sau:

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong các phản ứng trên chi có phản ứng C là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

S tăng số oxi hóa từ -2 lên 0

N giảm số oxi hóa từ +5 xuống +2

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON