YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17.19 trang 43 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.19 trang 43 SBT Hóa học 10

Lập PTHH của các phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2, ác dụng với dung dịch axit HCl đặc thu được Cl2, MnO2 và H2O

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S, H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.19

a) \(\mathop {Mn}\limits^{ + 4} {O_2} + 4H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {Mn}\limits^{ - 2}  + \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2H2O\)

\(\mathop {Mn}\limits^{ + 4}  + 2e \to \mathop {Mn}\limits^{ + 2} \)

\(\mathop {2Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2e\)

b) \(\mathop {Cu}\limits^0  + 4H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3} \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2} + 2\mathop N\limits^{ + 4} {O_2} + 2{H_2}O\)

\(\mathop {Cu}\limits^0  \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2}  + 2e\)

\(\mathop N\limits^{ + 5}  + 2e \to \mathop N\limits^{ + 4} \)

c) \(3\mathop {Mg}\limits^0  + 4{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to 3\mathop {Mg}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop S\limits^0  + 4{H_2}O\)

\(\mathop {Mg}\limits^0  \to \mathop {Mg}\limits^{ + 2}  + 2e\)

\(\mathop S\limits^{ + 6}  + 6e \to \mathop S\limits^0 \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.19 trang 43 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON