YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17.1 trang 40 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.1 trang 40 SBT Hóa học 10

Cho phản ứng oxi hóa - khử sau: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Chọn chất và quá trì tương ứng ở cột II ghép vào chỗ trống ở cột I cho phù hợp

Cột I Cột II

a) Chất oxi hóa

b) Chất khử

c) Sự oxi hóa

d) Sự khử

1) Cl-

2) Mn2+

3) Clo

4) Mn+4

5) Cl- → Clo + 1e

6) Mn+4 + 2e → Mn+2

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.1

Chất oxi hóa là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng ⇒ a - 4

Chất khử là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng ⇒ b - 1

Sự oxi hóa là sự nhường e ⇒ c - 5

Sự khử là sự nhận e ⇒ d - 6

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.1 trang 40 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON