YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17.6 trang 41 SBT Hóa học 10

Giải bài tập 17.6 tr 41 SBT Hóa học 10

Cho sơ đồ phản ứng sau: 

H2S + KMnO+ H2SO4(l) → H2O + S + MnSO4 + K2SO 4

Hệ số của các chất tham gia trong PTHH của phản ứng trên lần lượt là

A. 3, 2, 5.              

B. 5, 2, 3.

C. 2, 2, 5.           

D. 5, 2, 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.6

5H2S + 2KMnO+ 3H2SO4(l) → 8H2O + 5S + 2MnSO+ K2SO4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.6 trang 41 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON