YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.18 trang 43 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.18 trang 43 SBT Hóa học 10

Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí SO2 vào dung dịch H2S và dung dịch nước clo. Trong các phản ứng đó, SO2 đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?

1) SO2 + H2S → S + H2O

2) SO2 + Cl+ H2O → H2SO4 + HCl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.18

1)   SO2       +      H2S    →    S    +    H2O

Chất oxi hóa    chất khử.

2)  SO2     +      Cl2     + H2O → H2SO4 + HCl

 Chất khử     chất oxi hóa

ở (1) SO2 đóng vai trò là chất oxi hóa

ở (2) SO2đóng vai trò là chất khử.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.18 trang 43 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON