YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.2 trang 40 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.2 trang 40 SBT Hóa học 10

Dấu hiệu nào sau đây dùng để nhận biết phản ứng oxi hóa - khử?

A. Tạo ra chất kết tủa

B. Tạo ra chất khí (sủi bọt)

C. Màu sắc của các chất thay đổi

D. Có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.2

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.2 trang 40 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON