YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.10 trang 41 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.10 trang 41 SBT Hóa học 10

Cho các phản ứng:

(1) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

(2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

(3) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

(4) 4KClO3 → KCl + 3KClO4

(5) O→ O2 + O

Phản ứng oxi hoá - khử là

A. 1, 2, 3,4,5.    

B. 1,2,3.

C. 1,2, 3,4.    

D. 1,4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.10

⇒ (1), (2), (3), (4) là phản ứng oxi hóa-khử

⇒ Chọn C

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.10 trang 41 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON