YOMEDIA

Bài tập 17.12 trang 42 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.12 trang 42 SBT Hóa học 10

Cho phản ứng:

Na2SO+ KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO+ H2O

Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là

A. 23.    

B. 27.

C. 47    

D.31

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.12

5Na2SO+ 2KMnO4 + 6NaHSO4 → 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO+ 3H2O

⇒ Tổng các hệ số là: 5 + 2 + 6 + 8 + 2 + 1 + 3 = 27

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.12 trang 42 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  Câu 1 :Cân bằng các phượng trình phản ứng sau

  a, Fe2O3 + CO ---> Fe + CO2

  b, Al + HCl ---> AlCl3 + H2

  c, K + H2O ---> KOH + H2

  d, P2O5 + H2O ---> H2PO4

  Câu 2 :đọc tên các hợp chất sau:

  * NO2, P2O5,FeO,Al2O3,P2O3,SO2,NaO2,Zn(OH)2.

  *HS2O4,HCl,H2SO3,Ca(OH)2, Mg(OH)2,Fe(OH)3,NaCl,BaSO4,NaHCO3,KH2PO4,

  *BaO,CaO,K2O,Fe2O3,N2O,CO2,HNO3,MgCO3,Ca(NO3)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cân bằng oxi hóa khử bằng cách thăng bằng electron:

  Cu2S.FeS2 + HNO3 \(\rightarrow\) Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

  Giải chi tiết nha ok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Giúp mình cân bằng với !

  Bài tập Hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Bài 1: Khử hoàn toàn đồng (II) oxit thu được 12,8 g đồng.

  a) Tính thể tích khí H2 cần cho phản ứng( ở đktc).

  b) Tính khối lượng đồng (II) oxit đã dùng.

  Bài 2: Khử hoàn toàn 48 g sắt (III) oxit bằng khí H2.

  a) Tính thể tích khí hidro cần dùng (ở đktc).

  b) Tính khối lượng sắt thu được.

  Bài 3: Cho dòng khí H2 dư qua 24 gam hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng mFe2O3: mCuO= 3:1

  Bài 4: Viết PTHH của các phản ứng xảy ra( nếu có) trong các trường hợp sau và phân loại phản ứng:

  a) Cho khí hidro tác dụng với: oxi, đồng (II) oxit, sắt (II) oxit, sắt (III) oxit, sắt từ oxit, chì (II) oxit, thủy ngân (II) oxit, kẽm oxit, nhôm oxit, natri oxit.

  b) Các kim loại Al, Fe, Na, Ba, Zn, Cu, Ag lần lượt tác dijng với các axit HCl, H2SO4 loãng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA