YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17.9 trang 41 SBT Hóa học 10

Giải bài tập 17.9 tr 41 SBT Hóa học 10

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SOloãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất xúc tác.          

B. Chất oxi hóa.

C. môi trường.     

D. chất khử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.9

3Cu + 4H2SO+ 2NaNO→ 3CuSO+ Na2SO+ 2NO + 4H2O

Số oxi hóa của N giảm ⇒ NaNO3 là chất oxi hóa

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.9 trang 41 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON