YOMEDIA

Bài tập 17.4 trang 40 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.4 trang 40 SBT Hóa học 10

Trong phản ứng: 2Na + Cl→ 2NaCl, các nguyên tử Na

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.4

Số oxi hóa của Na tăng ⇒ Na bị oxi hóa

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.4 trang 40 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh Hải

  Cân bằng các pt bằng pp oxi hóa khư

  Mg+h2so4->Mgso4+so2+h2o

  Mg+h2so4->Mgso4+S+h2o

  Zn+h2so4->Zns04+H2s+h20

  M+hno3->M(No3)n+NO2+h2o

  M+hno3->M(No3)n+NO+H2o

  M+hno3->M(No3)n+N2o+h2o

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron. Hãy cho biết vai trò chất phản ứng là chất khử, chất oxi hóa hay chất môi trường ? Giải thích.

  1. NH3 + O2 → NO + H2O

  2. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

  3. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

  4. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2­ + H2O

  5. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2­ + H2O

  6. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

  7. KMnO4 + K2SO3+ H2O → K2SO4 + MnO2 + KOH

  8. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+N2O­+H2O

  các bạn giải thích vì sao cân bằng được giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Lập PTHH của các phản ứng sau:

  a/ Oxit sắt từ + Khí hiđrô -----> Sắt + Nước

  b/ Lưu huỳnh đioxit + Nước -----> Axit sunfurơ

  c/ Đồng(II) clorua + Nhôm -----> Nhôm clorua + Đồng

  d/ Axit photphoric + Natri hiđroxit -----> Natriphotphat + Nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  cân bằng các phương trình hoá học sau:

  1,Al+H2 SO4-->Al2(SO4)+H2

  2,Cuo+HNO3-->Cu(NO3)+H2O

  3,Mg(OH)2+HCl-->MgCl2+H2O

  4,Fe2O3+H2-->Fe+H2O

  5,CuSO4+BaCl2-->BaSO4+CuCl2

  6,Fe(OH)2+HCl-->FeCl2+H2O

  7,K+O2-->K2O

  8,ZuCl2+AgNO3-->Zu(NO3)+AgCl

  9,Al+Cl2-->AlCl3

  10,K2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+KOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA