YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 82 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 82 sách GK Hóa lớp 10

Cho các phản ứng sau:

A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

C. NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O.

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Phản ứng NH3 không đóng vai trò chất khử.

2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

N không có sự thay đổi số oxi hóa.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 82 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON