YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 82 sách GK Hóa lớp 10

Trong phản ứng: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

N có số oxi hóa tăng từ +4 tăng lên +5; giảm từ +4 xuống +2

NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON