YOMEDIA

Bài tập 6 trang 83 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 83 sách GK Hóa lớp 10

Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử? Lấy ba thí dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

\(\begin{array}{l}
\mathop {{H_2}}\limits^0  + \mathop {C{l_2}}\limits^0  \to 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \\
\mathop {Fe}\limits^0  + 2\mathop H\limits^{ + 1} Cl \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} C{l_2} + \mathop {{H_2}}\limits^0 \\
2FeC{l_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  \to 2\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 83 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Ai có đề cân bằng phương trình hóa học ko cho mk xin với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Kim loại M có hóa trị không đổi. Hòa tan hết 0.84g M bằng dung dịch NO3 dư giải phóng ra 0,3136 l khí E ở đktc gồm NO va N2O có tỉ khối đối với H2 là 17,8. Xác định kim loại M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  hòa tan hết 1,12g hỗn hợp gồm Mg và Cu trong dd HNO3 loãng dư thu đc 0,986 lít hỗn hợp khí(đktc) gồm NO2 và NO.Tỉ khối của hỗn hợp khí này so với H2=21.Tính % khối lượng mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho 0,15 mol oxit Fe tác dụng với HNO3 đun nóng thoát ra 0,05 mol NO và m (g) muối. Xác định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>