YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 83 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 83 sách GK Hóa lớp 10

Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử? Lấy ba thí dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

\(\begin{array}{l}
\mathop {{H_2}}\limits^0  + \mathop {C{l_2}}\limits^0  \to 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \\
\mathop {Fe}\limits^0  + 2\mathop H\limits^{ + 1} Cl \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} C{l_2} + \mathop {{H_2}}\limits^0 \\
2FeC{l_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  \to 2\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 83 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF