YOMEDIA
NONE

Bài tập 17.7 trang 41 SBT Hóa học 10

Giải bài tập 17.7 tr 41 SBT Hóa học 10

Cho dãy các chất và ion: Zn, ZnO, Fe, FeO, S, SO2, SO3, N2, HBr, Cu2+,Br Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 7                              

B. 5   

C. 4                              

D. 6

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.7

Zn, Fe, Br: chỉ có tính khử

FeO, S, SO2, HBr, N2: có cả tính khử và oxi hóa

ZnO, SO3, Cu2+: chỉ có tính oxi hóa

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.7 trang 41 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON