YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.8 trang 41 SBT Hóa học 10

Giải bài tập 17.8 tr 41 SBT Hóa học 10

Cho các phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO→ PbCl+ Cl+ 2H2O

(b) HCl + NH4HCO→ NH4Cl + CO+ H2O

(c) 2HCl + 2HNO→ 2NO+ Cl+ 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl+ H 

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A.2                             

B. 3.

C. 1.                           

D. 4. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.8

Phương trình a, c HCl thể hiện tính khử

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.8 trang 41 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON