YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 10 nâng cao

Tính số oxi hóa của:

a) cacbon trong CH4, CO, C, CO2, CO32-, HCO3- .

b) lưu huỳnh trong SO2, H2SO3, S2-, S, SO32-, HSO4-, HS-.

c) clo trong ClO4, ClO- , Cl2, Cl-, ClO3, Cl2O7.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Số oxi hóa của cacbon lần lượt là: +4, +2 , 0, +4, +4, +4

b) Số oxi hóa của lưu huỳnh lần lượt là: +4, +4, -2, 0, +4, + 6, -2

c) Số oxi hóa của clo lần lượt là: +7, +1, 0, -1, +5, +7

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF