YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.15 trang 43 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.15 trang 43 SBT Hóa học 10

Cho các quá trình chuyển đổi sau đây:

a) SO3 → H2SO4

b) H2SO4 → SO2

c) HNO3 → NO2

d) KClO→ KClO4

e) KNO3 → KNO2

g) FeCl2 → FeCl3

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.15

a) không có phản ứng oxi hóa – khử.

b) có phản ứng oxi hóa – khử.

c) có phản ứng oxi hóa – khử.

d) có phản ứng oxi hóa – khử.

e) có phản ứng oxi hóa – khử.

g) có phản ứng oxi hóa – khử.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.15 trang 43 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON