YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 104 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 104 SGK Hóa học 10 nâng cao

Điiot pentaoxit (I2O5) tác dụng với cacbon monoxit tạo ra cacbon đioxit và iot.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử trên.

b) Khi cho một lít hỗn hợp có chứa CO và CO2 tham gia phản ứng thì khối lượng điiot pentaoxit bị khử là 0,5 gam. Tính thành phần phần trăm về thể tích của CO trong hỗn hợp khí. Biết rằng ở điều kiện thí nghiệm, thể tích mol của chất khí V = 24 lít.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Phương trình phản ứng

Câu b:

Tính phần trăm về thể tích CO trong hỗn hợp khí:

Chỉ có CO tham gia phản ứng. Theo phương trình phản ứng:

nCO = 5nI2O5 = (5.0,5)/334 = 5/668 mol

VCO = (24. 5)/668 ≈ 0,18 lit

⇒ %VCO = 0,18.100% ≈ 18%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 104 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF