ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa to lớn nhất của Cao trào cách mạng 1930-1931 là:

  • A. Đã khẳng định trong thực tế quyền quản lý của Đảng.
  • B. Đông đảo quần chúng tin vào sức lực cách mạng của bản thân mình.
  • C. Là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng 8/1945.
  • D. Tất cả đáp án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1