• Câu hỏi:

  Luận cương chính trị tháng 10/1930 đã xác định để đánh đổ đế quốc, phong kiến thì quần chúng nhân dân phải đấu tranh bằng con đường nào?

  • A. Bạo lực cách mạng
  • B. Võ trang bạo động
  • C. Đấu tranh chính trị
  • D. Đấu tranh chính trị, quân sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC