ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương vì:

  • A. Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng
  • B. Đó là lúc kẻ thù mới đã ngã gục
  • C. Quân Đồng minh không thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta
  • D. Tất cả đáp án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1