• Câu hỏi:

  Hội nghị nào quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương?

  • A. Hội nghị TW Đảng (10/1930)
  • B. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2/1930)
  • C. Đại hội I của Đảng (3/1935)
  • D. Hội nghị TW 8 (5/1941)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC