ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

  • A. Hội nghị TW 6
  • B. Hội nghị TW 7
  • C. Hội nghị TW 8
  • D. Hội nghị Toàn quốc
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 95660

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1