ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Toàn quốc từ ngày 13 đến 15/8/1945 quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền:

  • A. Khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật
  • B. Trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương
  • C. Sau khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương
  • D. Tất cả đáp án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1