• Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ vào thời gian nào?

  • A. 9/1937
  • B. 9/1938
  • C. 9/1939
  • D. 9/1940

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC