ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cao trào cách mạng 1930 – 1931 bắt đầu bị đế quốc Pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?

  • A. Đầu năm 1930
  • B. Cuối năm 1930
  • C.  Đầu năm 1931
  • D. Cuối năm 1931

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE