ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva đã vạch ra nhiệm vụ chung của nhân dân thế giới là:

  • A. Đấu tranh chống CNĐQ
  • B. Đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và tay tai, bảo vệ nền hòa bình thế giới
  • C. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên Xô
  • D. Chống đế quốc, xây dựng, bảo vệ nền hòa bình trên thế giới
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1