ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

  • A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
  • B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
  • C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.
  • D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95637

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1