AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

  • A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
  • B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
  • C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.
  • D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>