ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

  • A. Tháng 02/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  • B. Tháng 7/1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)
  • C. Tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  • D. Tháng 5/1931 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1