• Câu hỏi:

  Đối tượng của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1936-1939 là:

  • A. Bọn đế quốc xâm lược.
  • B. Địa chủ phong kiến.
  • C. Đế quốc và phong kiến.
  • D. Bọn phản động thuộc địa và tay sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC