AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?

  • A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941
  • B. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2-1943
  • C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945
  • D. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4-1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>