AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh?

  • A. Dân chủ
  • B. Cứu quốc
  • C. Phản đế
  • D. Giải phóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA