ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước, xuất phát từ lợi ích sống còn trước mắt của quần chúng, Đảng đã kịp thời đề ra khẩu hiệu:

  • A. Đánh đuổi phát xít Pháp - Nhật
  • B. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói
  • C. Đập tan sự cấu kết bóc lột của phát xít Pháp - Nhật
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE