ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước, xuất phát từ lợi ích sống còn trước mắt của quần chúng, Đảng đã kịp thời đề ra khẩu hiệu:

  • A. Đánh đuổi phát xít Pháp - Nhật
  • B. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói
  • C. Đập tan sự cấu kết bóc lột của phát xít Pháp - Nhật
  • D. Tất cả đáp án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95659

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1