• Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 do ai chủ trì?

  • A. Nguyễn Ái Quốc
  • B. Lê Duẩn
  • C. Trường Chinh
  • D. Trần Phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC