• Câu hỏi:

  Quốc dân Đại hội (8/1945) đã ra quyết định:

  • A. Đặt tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam
  • B. Xác định quốc kỳ, quốc ca
  • C. Thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ Lâm thời) do Hồ Chí Minh làm chủ tịch; định quốc kì, quốc ca.
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC