ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn và đổ bộ vào Hải Phòng vào thời gian nào?

  • A. Ngày 22/9/1940
  • B. Ngày 23/9/1940
  • C. Ngày 24/9/1940
  • D. Ngày 25/9/1940
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95645

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1