AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra ở đâu, trong thời gian nào?

  • A. Định Hóa - Thái Nguyên (15 - 19/8/1941)
  • B. Tân Trào - Tuyên Quang (13 - 15/8/1945)
  • C. Pác Bó - Cao Bằng (15 - 19/8/1945)
  • D. Bắc Sơn - Lạng Sơn (13 - 15/9/ 1945)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>