ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đâu là nguyên nhân chủ yếu nhất, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?

  • A. Quân Nhật bị Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại
  • B. Nhân dân ta đã được tập dượt qua 3 cao trào cách mạng: 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945
  • C. Toàn dân đoàn kết trong mặt trận Việt Minh
  • D. Đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95680

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1