ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu của sự khác nhau về nhiệm vụ cách mạng và lực lượng cách mạng giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên tháng 2/1930 và Luận cương chính trị tháng 10/1930 là:

  • A. Luận cương chưa nắm vững đặc điểm của xã hội thuộc địa nửa phong kiến VN
  • B. Nhận thức đúng đắn về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng thuộc địa.
  • C. Chịu ảnh hưởng từ khuynh hướng “hữu” của Quốc tế cộng sản và một số ĐCS.
  • D. Tất cả đáp án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1