ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị TW nào?

  • A. Hội nghị TW 6
  • B. Hội nghị TW 7
  • C. Hội nghị TW 8
  • D. Hội nghị TW 9
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95646

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1