ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) đã bầu ai làm Tổng Bí thư?

  • A. Trần Phú
  • B. Lê Hồng Phong
  • C. Hà Huy Tập
  • D. Nguyễn Văn Cừ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1