AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) đã bầu ai làm Tổng Bí thư?

  • A. Trần Phú
  • B. Lê Hồng Phong
  • C. Hà Huy Tập
  • D. Nguyễn Văn Cừ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>