YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939 là:

  • A. Công khai, hợp pháp.
  • B. Nửa công khai, nửa hợp pháp.
  • C. Bí mật, bất hợp pháp.
  • D. Công khai, nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp; bí mật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA