• Câu hỏi:

  Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Ban lãnh đạo trung ương của Đảng được thành lập vào năm nào?

  • A. Năm 1932
  • B. Năm 1933
  • C. Năm 1934
  • D. Năm 1935

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC