ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ban lãnh đạo TW Đảng đã công bố Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời gian nào?

  • A. Tháng 2/1932
  • B. Tháng 6/1932
  • C. Tháng 10/1932
  • D. Tháng 12/1932
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95623

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1