• Câu hỏi:

  Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra đời vào thời gian nào, tại đâu?

  • A. 9/03/1945 - Tân Trào, Tuyên Quang
  • B. 10/03/1945 - Đình Bảng, Bắc Ninh
  • C. 11/03/1945 - Tân Trào, Tuyên Quang
  • D. 12/03/1945 - Đình Bảng, Bắc Ninh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC